Brukervilkår for Bake’n Go AS

Org.nr: 919 599 049

Ved bruk av tjenestene til Bake’n Go AS aksepterer du de vilkårene som fremkommer her. Ved registrering av bruker (opprettelse av konto) i våre plattformer, bekrefter du at du har lest og akseptert vilkårene i denne avtalen, inkludert vedlagte personvernerklæring, og at du har inngått en bindende avtale med Bake’n Go AS (heretter Bake’n Go eller “vi”).

1. Introduksjon
1.1 Bake’n Go er en teknologiplattform, hvor bruker (“Sluttbruker”) av appen kan sende en invitasjon til uavhengige tredjepartsleverandører (heretter kalt «Tjenesteytere», «Tjenesteleverandør» eller “baker”) for levering av tjenestene som gjøres tilgjengelige gjennom Bake’n Go. Tjenesteytere vil deretter sende Sluttbruker et tilbud på angitte tjenester gjennom appen. Sluttbruker kan deretter velge å godta eller avslå oversendt tilbud fra Tjenesteytere.  Bake’n Go skal kun sikre gjennomføring av betaling til Tjenesteytere og tilrettelegge for tjenesteutveksling mellom Sluttbruker og Tjenesteyter.

Vi driver nettsiden http://www.bakengo.net med tilhørende app.

1.2 Ved å bruke tjenestene til Bake’n Go aksepterer du disse brukervilkårene slik de i helhet fremkommer her. Når du registrerer en konto i våre platformer (Bake’n Go APP eller Bake’n Go nettside) eller bruker noen av våre tjenester vil vi på forhånd be deg om at du uttrykkelig samtykker til disse brukervilkårene.

1.3 Du gjøres oppmerksom på at Bake’n Go ikke er en leverandør av bakevarer på nettsiden og appen. Vi er kun en varemegler og markedsplass for leverandørens produkter og tjenester, som tar i mot bestillinger fra de respektive leverandørene. Vi leverer ikke bestillinger til Sluttbruker, dette gjøres av Tjenesteyterne (bakerne) etter avtale mellom Sluttbruker og Tjenesteyter. Bake’n Go er følgelig ikke en del av avtalen mellom Sluttbruker og Tjenesteyter, og har intet ansvar for eventuelle forhold som oppstår i avtaleforholdet dem imellom. Den respektive Tjenesteyteren av bakevarer er selv ansvarlig for innholdet og utformingen av bakevare utvalget samt at varene som bestilles holder en forventet god standard.  

2. Eierskap og opphavsrett

2.1 Copyright 2018 Bake’n Go AS
2.2
a) Vi eier og kontrollerer all opphavsrett og immaterielle rettigheter tilknyttet Bake’n Go og alt materiell som tilhører våre tjenester, og;

b) Det er ikke under noen omstendighet tillatt å kopiere, distribuere, vise, publisere eller selge noen informasjon, software, produkter eller tjenester som er gjort tilgjengelig på Bake’n Go sine nettsider eller app, med mindre annet følger av disse brukervilkårene.

c) I tråd med avtalens løpetid gir Bake’n Go deg rett til å vise varemerker, tjenestemerker, logoer, domenenavn for Bake’n Go (hvert, et "Merke") med det formål å markedsføre eller annonsere at du benytter Bake’n Go, utelukkende i samsvar med vilkårene i denne avtalen. Imidlertid kan ikke du ved bruk av Bake’n Go’s Merker:

(i)              vise et Merke som på noen måte innebærer et forhold eller tilknytning til,
                 sponsing eller representasjon av Bake’n Go;
(ii)            vise et Merke på et nettsted som bryter med lov eller forskrift.

3. Medlemskap og opprettelse av medlemskap

3.1  Kjøp og salg på Bake’n Go sin markedsplass forutsetter medlemskap hos Bake’n Go. For å kunne ta i bruk Bake’n Go må både Sluttbruker og Tjenesteleverandør registrere en personlig konto ("Konto"). Kontoregistreringen krever at Sluttbruker og Tjenesteleverandør sender inn visse personlige opplysninger til Bake’n Go, for eksempel navn, adresse, epost adresse, mobilnummer og alder, samt minst én gyldig betalingsmåte som støttes av Bake’n Go. Sluttbruker og Tjenesteleverandør godtar å opprettholde nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon i brukerkontoen sin. Feil ved å opprettholde nøyaktig, fullstendig og oppdatert kontoinformasjon, inkludert å ha et ugyldig betalingskort vil kunne føre til at Sluttbruker og Tjenesteleverandør mister tilgang til Bake’n Go, herunder tjenestene som er gjort tilgjengelig gjennom Bake’n Go, eller til at Bake’n Go sier opp avtalen med Sluttbruker eller Tjenesteleverandør.

3.2 Dersom Sluttbruker og Tjenesteyter anvender Facebook eller andre kanaler for registrering av medlemskap plikter de å påse at oppgitt informasjon til enhver tid er korrekt.

3.3 Sluttbrukers og Tjenesteyters personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med vedlagte personvernerklæring

3.4 Ved registrering av medlemskap vil bekreftelse om registrert medlemskap sendes til medlemmets oppgitte e-postadresse.

3.5 Bake’n Go forbeholder seg retten til å sende meldinger til medlemmers nyeste registrerte e-postadresse. Disse meldingene anses som gyldige leverte meldinger uavhengig av om e-postadressen er i bruk.

3.6 Vær oppmerksom på at Bake’n Go forbeholder seg retten til å nekte registrering og å deaktivere enhver brukerkonto, dersom saklig grunn foreligger.

4. Tildeling av Rettigheter til bruk av Bake’n Go
Med forbehold om at du aksepterer og overholder denne avtalen, gir Bake’n Go deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-viderelisensierbar, gjenkallelig, ikke-overførbar lisens for tilgang og bruk av Bake’n Go på din personlige enhet, utelukkende i samsvar med vilkårene i avtalen. Eventuelle nye funksjoner levert av Bake’n Go som forbedrer den nåværende plattformen, skal være underlagt avtalen. Du kan ikke gi andre uautoriserte tredjeparter tilgang til Bake’n Go. Du kan heller ikke tildele eller på annen måte overføre din Konto til andre personer eller tredjeparter.

5. Brukerinnhold
5.1 Alt brukerinnhold levert av deg forblir din eiendom. Men ved å gi brukerinnhold til oss gir du oss en royalty fri lisens og rett til å lagre og behandle brukerinnhold (så som  publiserte innhold i din konto, blant annet tekst, bilder og annet materiell som postes i din konto), herunder personopplysninger i samsvar med vedlagte personvernerklæring, uten ytterligere varsel til eller samtykke fra deg, og uten krav om betaling til deg eller noen annen person eller enhet.

5.2 Hvert enkelt medlem av Bake’n Go representerer og garanterer at:

(i)    medlemet er den eksklusive eieren av alt brukerinnhold, eller har alle rettigheter, lisenser, samtykker og utgivelsesgodkjenninger som er nødvendige for å gi Bake’n Go lisensen til brukerinnholdet som angitt ovenfor; og

(ii)       verken brukerinnhold eller lisensen, opplasting, publisering eller på annen måte tilgjengeliggjøring av slikt brukerinnhold, eller bruken av brukerinnholdet som tillatt her, vil krenke eller misbruke en tredjeparts immaterielle rettigheter eller eiendomsrettigheter, eller rettigheter til publisitet eller personvern, eller resultere i brudd på gjeldende lov eller forskrift.

5.3 Du samtykker i å ikke gi eller laste opp brukerinnhold som er ærekrenkende, forførende, hatefull, voldelig, uanstendig, pornografisk, ulovlig eller på annen måte fornærmende, som bestemt av Bake’n Go etter eget skjønn, uavhengig av om slikt materiale kan være beskyttet av lov eller ikke. Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå, overvåke eller fjerne slikt brukerinnhold, etter eget skjønn og når som helst, uten varsel til deg.

5.4 Medlemmer er enige i at brukerinnhold gjøres tilgjengelig for andre medlemmer og potensielle medlemmer på Bake’n Go.

5.5 Bake’n Go forbeholder seg retten til å lese meldinger mellom medlemmer på tjenestens side. Blant annet for å forhindre misbruk av våre tjenester og omgåelse av tjenestens betalingsordning.

6. Ansvarsbegrensning
6.1 Tjenesten som tilbys av Bake’n Go tilbys “som den er” uten garanti.

6.2 Bake’n Go er kun en tjenestetilbyder for markedsplassen hvor kjøpere (Sluttbruker) og selgere (Tjenesteytere/bakere) knytter kontakt. Tjenesteleytere som selger bakevarer via tjenesten er ikke en del av eller ansatt hos Bake’n Go. Bake’n Go fraskriver seg alle forsikringer og garantier, uttrykkelig, underforstått eller fastsatt i fravikelige lovbestemmelser, som ikke uttrykkelig er angitt i disse vilkår, inkludert men ikke begrenset til, underforstått garantier om salgbarhet og egnehet for et bestemt formål. I tillegg avgir Bake’n Go ingen forsikringer eller garantier angående pålitelighet, kvalitet, egnehet eller tilgjengelighet for Bake’n Go og tjenestene som gjøres tilgjengelig gjennom bruk av Bake’n Go, eller at Bake’n Go eller tjenestene vil være feil for avbrudd, forsinkelse eller ellers være mangelfrie.

6.3 Bake’n Go garanterer ikke at Sluttbrukere gjennom Bake’n Go vil motta tilbud fra Tjenesteytere på sine forespørsler, ei heller garanterer Bake’n Go for kvaliteten, egneheten, sikkerheten eller dyktigheten til Tredjepartsleverandører (bakerne).

6.4 Bake’n Go skal ikke være ansvarlig for matforgiftning eller annen sykdom og reaksjoner som kan forekomme relatert til, i forbindelse med, eller på annen måte som følge av Sluttbruker sin bruk av Bake’n Go og tjenestene som tilbys av Tredjepartsleverandører.

6.5 Bake’n Go tilbyr en tjeneste som baserer seg på tillit blant sine medlemmer. Bake’n Go er ikke ansvarlig for tapt inntekt eller annet økonomisk tap som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenestene vi tilbyr. Enhver bruk av Bake’n Go sine tjenester gjøres på egen risiko.

6.6 Begrensningene og ansvarsfraskrivelsen i denne bestemmelsen her skal ikke anses å begrense ansvaret eller endre slike rettigheter som medlemmene vil ha i henhold til gjeldende lovgivning.

7. Hygiene og krav til leverandørenes arbeidsplass

7.1 Tjenesteleverandører (bakere) som selger bakevarer via Bake’n Go er pålagt å være kjent med og oppfylle Mattilsynets krav og retningslinjer for god kjøkkenhygiene. Dette innebærer men er ikke begrenset til: vasking av hender, tilstrekkelig baketemperatur i ovner hvor bakevarer produseres, bruk av rent utstyr og overflater til produksjon av bakevarer, hurtig kjøling, ferske og forhåndspreparerte matvarer/bakevarer holdes separate, kjøleområder brukt til bakevarer skal holde temperatur på 4 grader eller lavere. Se https://www.mattilsynet.no for mer informasjon.

7.2 Hver Tjenesteyter (baker) er personlig ansvarlig for å overholde de til enhver tid gjeldende lover og reguleringer for tilbereding og servering av mat.

7.3 Tjenesteytere som ønsker å selge bakevarer via Bake’n Go plikter å sende inn Mattilsynets skjema for “Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer”. Dette gjøres enkelt ved å logge inn her: https://skjema.mattilsynet.no/mats. Du kan også følge vår guide om hvordan du registrerer deg på Mattilsynet som en Bake’n go baker.

7.4 Basert på Mattilsynets retningslinjer gjelder det særskilte regler for selgere (bakere) som “ikke selger mye”. Det er ingen klar definisjon av hvor mye en baker kan selge via Bake’n Go før man defineres som en som “selger mye”. Definisjonen er basert på skjønn, men en indikasjon kan være at man selger bakevarer på Bake’n Go omtrent hver dag. Bake’n Go vil kontakte alle bakere som vi mener faller inn under definisjonen, og bakerne plikter å følge samme reguleringer som alminnelige restauranter og kan i samme grad være utsatt for kontroll fra Mattilsynet. Regler for kokker definert som “selger ikke mye” (se definisjon over) følger under, MERK egne tilpasninger:

7.4.1 I lokaler der bakevarer lagres, håndteres og tilberedes er det ikke tillatt å ha husdyr, som hund, katt, fugler eller lignende da dyr kan være bærere av bakterier og virus som kan føre til sykdom hos mennesker.

a) Personer med kjæledyr kan selge bakevarer gjennom Bake’n Go. Men når bakevarer som skal selges gjennom Bake’n Go produseres må kjæledyret fjernes fra kjøkkenet og alle overflater må desinfiseres før produksjonen av bakevarene kan begynne. Kjæledyret må under hele bakeprosessen holdes ute av kjøkkenet.

7.4.2 Det er krav om personlig hygiene, som for eksempel mulighet for håndvask med vann, såpe og hygienisk tørk av hendene, og at klær som brukes under produksjon av bakevarer skal være rene.

a) Du trenger ikke skifte klær for å produsere bakevarer, men det kreves at rent forkle brukes og at eventuelle armer på klær rulles opp, eller at kortermede klær brukes under baking.

7.4.3 Det er krav om at lokalene som benyttes til produksjon av bakevarer for frambud skal kunne rengjøres og desinfiseres slik at det er trygt å bake.

a) Forut for produksjon av bakevarer som skal selges på Bake’n Go må du rengjøre kjøkkenet ved bruk av et rengjøringsmiddel som dreper bakterier. Noen bakterier kan bli immune mot alminnelige rengjøringsmidler så du bør bruke alkohol-baserte rengjøringsmidler med jevne mellomrom for å drepe bakterier som har blitt immune.

b) Overflatene som brukes til produksjon av bakevarer må være glatte og enkle å rengjøre, uten rifter eller kanter og områder hvor bakterier kan feste seg og overleve.

c) Vær oppmerksom på rekkefølgen produksjonen av bakevarer gjennomføres i. Dersom du må bruke samme overflate til hele produksjonen må du begynne med produksjonen av  bakevarene som ikke trenger varmebehandling og avslutte med bakevarene som skal varmebehandles.

7.4.5 Det er krav om hygienisk og trygg oppbevaring av bakevarer og råvarer. For eksempel skal bakevarer som trenger kjøling oppbevares kjølig, det tilsier en temperatur på 4 °C.

7.4.6 I regelverket er det også krav om at bakevarer skal beskyttes mot forurensning. For eksempel kan håndvask forurense bakevarer hvis håndvasken utføres i umiddelbar nærhet til en benk der bakevarene tilberedes.

a) Dersom du bare har en tilgjengelig oppvaskkum som brukes til alt er det viktig å vurdere rekkefølgen produksjonen skjer i. Først må oppvaskkummen desinfiseres. Deretter må bakeboller og annet utstyr nødvendig for bakingen vaskes. Etter dette kan vasken brukes til å vaske hender.

7.4.7 Ved produksjon av bakevarene er det svært viktig å skille hva som er rent og urent.

7.4.8 Toalettet anses som en del av produksjonslokalene. Det må være godt rengjort før man begynner å bake.

a) Andre personer i husholdningen kan ikke bruke toalettet som bakeren bruker mens bakeproduksjonen pågår.

7.4.9 Ved et eventuelt sykdomsutbrudd som kan relateres til bakevarer som er spist er det svært viktig å ha god oversikt over hvor bakevarene er produsert, hvordan den er håndtert under produksjon og tilberedning og hvor råvarene er innkjøpt. Gode data om råvarers produksjonsdato, holdbarhetsdato og eventuelle batchnummer kan bli svært viktige i et arbeid med å spore potensielle kilder til bakevare-båren sykdom.

a) Behold alltid kvitteringer for ingredienser brukt i bakevarer solgt gjennom Bake’n Go. Kvitteringen skal beholdes i to uker etter levering av ordren.

7.4.10 Det er et krav om at kunder uoppfordret skal bli opplyst om allergener som er tilstede i maten de bestiller.

a) Vi har satt opp en sjekkliste for allergener som alle Bake’n Go bakere må krysse av på for hver ordre de får og produserer.

b) Hvis ordren inneholder gluten må du informere om hvilke type korn bakevarene inneholder.

7.4.11 For bakere som “selger mye” på Bake’n Go er de samme regler gjeldende som for alminnelige restauranter. Hver selger er pliktig til å gjøre seg kjent med og overholde disse kravene. Se 7.4 for definisjonen av “selger mye”.

8. Betaling
Sluttbruker forstår at bruk av Bake’n Go kan medføre utgifter for tjenestene Sluttbruker kjøper eller bestiller ("Utgifter") i henhold til avtalen som inngås med den utpekte Tjenesteleverandøren. Bake’n Go mottar og aktiverer betalingen  for tjenester  bestilt ved bruk av Bake’n Go.

Utgifter som påløper overfor Tjenesteleverandørene, vil bli innkrevet av Bake’n Go på vegne av Tjenesteleverandøren og skal betraktes som direkte betaling mellom Sluttbruker og Tjenesteleverandør. Bake’n Go er kun et mellomledd i transaksjonen. Merk at betaling for tjenesten vil skje forskuddsvis slik at Sluttbruker blir belastet for tjenestene ved aksept av tilbudet fra Tjenesteleverandøren.

Så lenge Tjenesteleverandør tilbyr sine tjenester via Bake’n Go, har Bake’n Go rett til 15 prosent provisjon pluss mva (5 %), beregnet av brutto gebyret Tjenesteleverandøren mottar for hvert tjenesteoppdrag Tjenesteleverandøren gjennomfører. Bake’n Go vil trekke fra denne provisjonen direkte fra et beløpet som er mottatt fra Sluttbrukeren, før Bake’n Go overfører det resterende beløpet til Tjenesteleverandøren.

Alle betalinger på vår plattform gjøres gjennom en sikret tredjepart, Stripe. De leverer betalingsløsninger spesielt designet for bedrifter med delingsøkonomi samtidig som de er førstevalget til selskaper som Facebook og Microsoft. Stripe gebyr for enhver transaksjon (2,4% av salgspris + 2 kr) er innbakt i vår provisjon. For mer informasjon om Stripe, besøk deres nettside på https://stripe.com.

Sluttbruker aksepterer denne betalingsmåten ved signering av Avtalen.

Tjenesteleverandøren er innforstått med at Tjenesteleverandøren ikke har krav eller rett på å motta betaling fra en Sluttbruker annet enn via Bake’n Go-plattformen. Hvis Tjenesteleverandøren mottar betaling direkte fra Sluttbrukeren utenom Bake’n Go-plattformen for oppdrag booket via Bake’n Go-plattformen, har Bake’n Go rett til å motta provisjon på slik betaling som om betalingen var gjort via Bake’n Go-plattformen. Bake’n Go forbeholder seg retten til å belaste Tjenesteleverandør med eventuelle ekstra kostnader, inkludert, men ikke begrenset til advokatkostnader i forbindelse med innbetaling av provisjon på grunn av en slik uregelmessig betaling.

Bake’n Go påtar seg ikke noe ansvar for betalingen fra Sluttbrukerne for tjenestene Tjenesteleverandøren tilbyr og gjennomfører. Bake’n Go’s eneste forpliktelse i dette henseende er å overføre beløpet mottatt fra Sluttbrukeren, fratrukket Bake’n Go’s provisjon + MVA, til Tjenesteleverandøren, i henhold til vilkårene heri.

Bake’n Go forbeholder seg retten til å etablere, endre og / eller revidere provisjonen for bruk av Bake’n Go. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer ved provisjonen. Dersom du som Tjenesteleverandør fortsetter å benytte Bake’n Go etter slikt varsel ved å samtykke til endring av provisjon vil dette utgjøre en aksept fra din side om at du aksepterer endringene.

Kjøper:

Eksempel:
Pris på kake: 1000 kr
MVA:                      5 %
Totalt å betale: 1050 kr

Baker:

Alle bakere som bruker vår tjeneste til å selge produkter vil bli belastet med et tjenestegebyr (vår provisjon) og MVA fra summen som betales av kjøper. Eksempel:
Pris på kake: 1000 kr
Provisjon    15 %
MVA:                     5 %
Totalt inntjent:    800 kr.

9. Kansellering av ordre (for kjøper)
Mulighet 1:

1) Ordre med levering innen 1 uke fra dagen bestillingen ble lagt inn - kan kanselleres innen 24 timer etter bestillingen er lagt inn av kjøper, uten at kjøper belastes for dette

2) Hvis ordren er kansellert senere enn 24 timer etter bestilling ble lagt inn vil kjøper belastes med et gebyr på 20% av avtalt pris.

3) Bake’n Go sin provisjon på 15% blir trukket fra disse 20% (eksempel: Pris på kake 1000 kr, belastet gebyr = 200 kr, Bake’n Go provisjon 30 kr.)

Mulighet 2:

1.) Ordre med leveringstid på 2 uker til 1 mnd fra dagen bestillingen ble lagt inn - kan kanselleres av kjøper innen 1 uke før levering uten at kjøper belastes for dette.

2.) Hvis ordren kanselleres innen en uke etter bestillingen ble lagt inn vil kjøperen belastes for 20% av den avtalte prisen

3.) Bake’n Go sin provisjon på 15% vil trekkes fra de 20% som trekkes av avtalt kjøpesum. (Eksempel. Pris på kake 1000 kr, gebyr = 200 kr, Bake’n Go provisjon 30 kr.)

10. Kansellering av ordre (for baker)
Dersom en baker/Tjenesteyter kansellerer ordren vil kjøper alltid få full refusjon. Eksempelvis ved sykdom hos baker som gjør det umulig å gjennomføre oppdraget. 1. 11. Uenigheter og klageadgang
Hvordan prosessen fungerer: * a) Dersom det er et problem med et kjøp Sluttbrukeren har gjennomført må Sluttbrukeren informere bakeren direkte så fort som mulig, senest innen 24 timer, og forsøke å finne en løsning.
* b) Dersom Sluttbruker ikke kommer til enighet direkte med bakeren kan Sluttbruker sende en klage til Bake’n Go og vi vil forsøke å hjelpe.
* c) Gå til “bestillinger” i appen:
* ● Finn den relevante ordren
* ● Opprett en klage senest innen 72 timer (3 dager)  etter at du mottok produktet
* ● Velg problemet du ønsker å rapportere og beskriv dette så godt som mulig
* ● Registrer din e-postadresse så vi kan kontakte deg.

12. Endringer i brukervilkår
Vi forbeholder oss retten til å endre disse brukervilkårene ved å legge inn endringer på hjemmesiden vår. Bruker vil bli varslet om vesentlig endring og/eller oppdatering ved første innlogging / bruk av Bake’n Go etter at endringen er trådt i kraft. Din fortsatte bruk av Bake’n Go etter slik varsel om endringer/oppdateringer ved aksept eller samtykke til endringene vil utgjøre en godkjenning av deg til de aktuelle endringene/oppdateringene.

13. Informasjon og kontakt
a) Appen og nettsiden eies og drives av Bake’n Go AS. Organisasjonsnummer: 919 599 049.
b) Vårt hovedkontor er i Nordahl Bruns Gate 18A, 0165 Oslo, Norway
c) For henvendelser kan du nå oss på support@bakengo.no

14. Lovvalg og jurisdiksjon

9.1 Disse bruksvilkårene og enhver tvist forbundet med brukervilkårene reguleres av Norsk Lov.
9.2 Enhver uenighet i tilknytning til disse brukervilkårene skal søkes løst i forhandlinger. Dersom man ikke kommer til en løsning ved forhandlinger skal saken søkes løst ved Norske Domstoler.

Verneting er Oslo Tingrett.