Avbestillingsrutiner for Bake’n Go-Plattformen

Disse avbestillingsrutinene gjelder for alle kjøp via Bake’n Go-Plattformen, se punkt 15 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Ordre kan avbestilles via Bake’n Go-Plattformen ved å trykke på “Avbestill” på den aktuelle ordren under “Mine Ordre”. Kjøperes adgang til å få refusjon ved avbestilling avhenger av at man avbestiller i god tid før avtalt hentings- eller leveringstidspunkt.

Gjeldende avbestillingsfrister og refusjonssatser er som følger:

Avbestillingstidspunkt

 

Refusjon til Kjøper
Inntil to uker (336 timer) før avtalt hentings- eller leveringstidspunkt

 

Full refusjon
Mellom to uker (336 timer) og én uke (168 timer) før avtalt hentings- eller leveringstidspunkt

 

50 % refusjon
Senere enn én uke (168 timer) før avtalt hentings- eller leveringstidspunktIngen refusjon

 

Fristene ovenfor gjelder uavhengig av bestillingstidspunkt. Dette betyr at dersom en ordre bestilles med avtalt hentings- eller leveringstidspunkt som er mindre enn to uker frem i tid, vil Kjøper aldri ha krav på full refusjon. Hvis ordren bestilles mellom én og to uker fra avtalt hentings- eller leveringstidspunkt vil Kjøper i høyden ha krav på 50 % refusjon og hvis ordren bestilles senere enn én uke fra hentings- eller leveringstidspunktet vil Kjøper aldri ha krav på refusjon. Som bestillingstidspunkt regnes tidspunktet for avtaleinngåelse mellom Kjøper og Baker i Bake’n Go-Plattformen.

Ved full refusjon til Kjøper påløper ikke Tjenestegebyret. Ved 50 % refusjon til Kjøper, vil Tjenestegebyret kun beregnes av den delen av det innbetalte beløpet (50 %) som ikke refunderes. Ved avbestilling uten refusjon til Kjøper, beregnes Tjenestegebyret på vanlig måte av det fulle beløp.