Bake’n Go Personvernerklæring

Org.nr: 919 599 049
Sist oppdatert: 15.12.2019

Bake’n Go AS, org.nr. 919 599 049, (“Bake’n Go”) samler inn personopplysninger om deg når du bruker tjenestene på Bake’n Go sine nettsider og mobilapplikasjoner (samlet omtalt “Bake’n Go-Plattformen”). Bake’n Go er behandlingsansvarlig for behandling av disse personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen (“Personvernerklæringen”) inneholder opplysninger du har krav på å få når det samles inn personopplysninger om deg og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene vi samler inn.

Tjenestene Bake’n Go tilbyr gjennom Bake’n Go-Plattformen består kun i å tilrettelegge for avtale mellom Kjøpere og Bakere, blant annet ved at kommunikasjon, avtaleinngåelse og gjennomføring av betaling skjer via Bake’n Go-Plattformen. Brukere av Bake’n Go-Plattformen (Kjøpere og Bakere) er selv ansvarlige for oppfyllelse av avtaleforpliktelsene seg imellom og for at de til enhver tid gjeldende lover og regler følges. Herunder er Brukere selv ansvarlige for bruk og behandling av personopplysninger man får om hverandre ved bruk av Bake’n Go-Plattformen. Personvernerklæringen gjelder kun Bake’n Gos bruk og behandling av personopplysninger.

Dersom du har spørsmål knyttet til Personvernerklæringen eller håndteringen av dine personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på support@bakengo.no. Du kan også henvende deg til oss på chatten nederst til høyre på vår nettside www.bakengo.no.

1. Type personopplysninger og lagring.

Personopplysningene vi behandler i forbindelse med din bruk av vår tjeneste er;

  • Personlig informasjon som du oppgir til oss; Fullt navn, adresse, postadresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, herunder informasjon vi samler inn fra andre kilder etter ditt valg, hvis du f.eks velger å koble til, opprette eller logge deg på Bake’n Go-Kontoen gjennom et sosialt medium (f.eks. Facebook).
  • Informasjon hentet fra brukerkonto: Fra kontoen Kjøpere og Bakere oppretter oppbevarer vi brukernavn og passord, samt minst en gyldig betalingsmåte som støttes av Bake’n Go.
  • Brukers egen beskrivelse av seg selv (egendefinert tekstfelt)
  • Din samhandling med våre tjenester, så som tilbud og forespørsler brukeren laster opp på Bake’n Go.
  • Meldingshistorikk tilknyttet tjenesten.
  • Statistikk knyttet til Kjøpers og Bakers bruk av nettsiden, eksempelvis informasjon om antall innlogginger.
Oppbevaring av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen, og så lenge du har brukerkonto som Kjøper eller Baker på Bake’n Go-Plattformen. Ved avvikling av brukerkontoen vil personopplysningene slettes. Se brukervilkår for Bake’n Go om opprettelse og avvikling av brukerkonto m.m.

2. Formål og behandlingsgrunnlag

Vi lagrer ikke personopplysninger lengre og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Vi bruker informasjonen vi samler inn om deg til å gjennomføre:

Kjøp og salg av produkter gjennom Bake’n Go og levering av tjenesten

Dette inkluderer behandling av personopplysninger for å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene våre, inkludert for eksempel, for å gjøre det effektivt å formidle kjøpere til bakere , for å kunne gi automatiske tilbakemeldinger, forenkle betalinger, sende kvitteringer, tilrettelegge for tjenestene baker forespørres om å utføre (sende relatert informasjon, så som anslåtte leveringstidspunkt), utvikle nye funksjoner og utvikle sikkerhetsfunksjoner.

Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysninger inntatt i punkt 1 bokstav A og B er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b, for å oppfylle avtale som kjøper og baker er (eller vil bli) part i, eller for å gjennomføre tiltak på kjøpers og bakers anmodning før en avtaleinngåelse.

Rettslig grunnlag for behandling av opplysninger inntatt i personvernerklæringens punkt 1 bokstav C til E er GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b) hvor behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte.

Eksempelvis vil en kjøper av produkter kunne se telefonnummeret til en baker etter fullført kjøp.

Til markedsføringsformål og statistikk

For å tilby en tjeneste som dekker våre kunders (kjøpere og bakere) behov på best mulig måte trenger vi informasjon og statistikk om på hvilken måte våre kunder anvender tjenesten vår. Vi bruker informasjonskapsler og piksler til å innhente slik statistikk. Vi kan også bruke nettbøyer/pikseletikketter for å forenkle bannerannonsering på våre nettsider. Disse filene kommer fra vårt annonsenettverk og vår trafikkleverandør, og sporer aktiviteten på ulike nettsteder. Filene gjør at annonsesystemet kjenner igjen informasjonskapsler eller anonyme identifikatorer på din enhet for å kunne forstå hvilke annonser som skal vises eller hvilke annonser som har vært vist i nettleseren.

Rettslig grunnlag for behandlingen nevnt over (se også punkt 1 bokstav F) er
GDPR artikkel 6 nr 1 bokstav f, en berettiget interesse. For at vi skal kunne tilby den plattformbaserte tjenesten vi gjør er det nødvendig for oss å kunne innhente statistikk på hvilke strategier og tiltak som fungerer best for våre kunder.

For mer informasjon om hvordan Bake’n Go anvender cookies, les vår cookie policy.

3. Tredjeparter og samarbeid

For at våre kunder skal få best mulig nytte av vår nettside og app benytter vi oss av tredjeparter til å levere nødvendig teknisk og kommunikasjonsmessig tjenester. Opplysninger du oppgir i forbindelse med bruk av vår tjeneste, vil være tilgjengelig for Bake’n Go AS og de tredjepartene vi bruker (eksempelvis Stripe eller Facebook).

I tillegg har Bake’n Go en avtale med Adaptive Media AS, org nr 997 855 809. Disse hjelper oss med å utvikle og opprettholde en fungerende tjenesteplattform ved at våre tekniske løsninger vedlikeholdes og får nødvendig support. Denne parten er underlagt avtale med oss med krav om konfidensialitet og at de ikke kan behandle personopplysninger utover de rammene vi som Behandlingsansvarlig har satt.

Andre tredjepartstjenester vi benytter oss av er listet opp nederst i dette dokumentet under punktet “Liste over tredjepartstjenester”.

4. Annen viktig deling

Vi kan dele informasjonen din:

Med tilknyttede instanser som leverer tjenester eller utfører databehandling på våre vegne, eller for datasentralisering og/eller logistikk;

Med leverandører, konsulenter, markedsføringspartnere og andre tjenesteleverandører som trenger tilgang til slik informasjon for å utføre arbeid på våre vegne;

Som svar på en informasjonsforespørsel av en kompetent myndighet hvis vi mener avsløring er i henhold til eller på annen måte påkrevet av gjeldende lovgivning, regulering eller juridisk prosess;

Med politifunksjonærer, statlige myndigheter eller andre tredjeparter hvis vi mener at handlingene dine ikke er i tråd med bruksvilkårene eller retningslinjene våre, eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Bake’n Go eller våre tilknyttede selskap;

I forbindelse med eller ved forhandlinger om hvilken som helst sammenslåing, salg av firmaaktiva, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av bedriften vår av eller til en annen bedrift;

Hvis vi på annen måte varsler deg og du samtykker til delingen;

Og i en samlet og/eller anonymisert form som ikke på noen rimelig måte kan antas å kunne brukes til å identifisere deg.

5. Viktig informasjon om plattform tillatelser

Ved å bruke Bake’n Go-Plattformen (vår nettside eller vår app) og godta våre brukervilkår, godtar du også denne personvernerklæringen. Hvis du ikke godtar denne personvernerklæringen, må du ikke bruke Bake’n Go-plattformen.

6. Informasjonssikkerhet

I samsvar med gjeldende rett har vi etablerte sikkerhetsrutiner for at ikke uvedkommende skal få tilgang til personopplysningene vi oppbevarer. Vi ivaretar informasjonssikkerhet ved risikovurderinger, tekniske systemer og interne prosedyrer.

For at Bake’n Go skal kunne sikre kundenes personopplysninger, må kjøpere og bakere verifisere den registrerte e-posten for å få tilgang og for å lage et passord til å logge inn på våre plattformer med. Kjøpere og bakere kan også velge å verifisere Bake’n Go-kontoen opp mot sine sosiale medier.

Dersom vi mistenker misbruk av personopplysninger eller oppdager databrudd plikter vi som behandlingsansvarlig å informere alle berørte parter og kontakte tilsynsmyndigheten, Datatilsynet, innen 72 timer etter oppdaget brudd.

7. Dine rettigheter

I henhold til gjeldende lovgivning om behandling av personopplysninger har du en rekke rettigheter knyttet til dine personopplysninger.

Be om innsyn: Som kunde/bruker har du rett til å vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Slike opplysninger kan enkelt innhentes fra oss ved forespørsel. For å sikre at personopplysningene utgis til riktig person kan vi be om at begjæring om innsyn skjer skriftlig, eller ved annen identifisering av deg som kunde.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Dersom behandlingen av personopplysninger beror på et tidligere avgitt samtykke kan du til enhver tid trekke dette tilbake ved å henvende deg til oss.

Flytt dine data: Retten til dataportabilitet gjør at du som kunde ved en enkel forespørsel kan få utlevert dine personopplysninger for å få de overført til en annen aktør.

Få opplysninger endret eller slettet: Du kan alltid be oss om å rette opp i feilaktige opplysninger om deg, eller be oss om å slette personopplysninger. Så langt det er mulig vil vi imøtekomme forespørsel om sletting. Dersom vi har rettslig grunnlag eller dersom det foreligger tungtveiende grunner som dokumentasjonshensyn til å ikke slette opplysninger vil dette måtte legges frem og bevises av oss. Dersom en bruker sletter sin Bake’n Go konto, kan vi fortsatt oppbevare meldingshistorikk i Bake’n Go appen slik at meldingshistorikk kan forbli synlig for andre brukere av appen du har kommunisert med (for eksempel meldinger du har sendt og mottatt fra andre brukere av appen). Navn og andre personopplysninger tilknyttet slik meldingshistorikk vil anonymiseres ved sletting, slik at ingen personopplysninger vil være knyttet til slik meldingshistorikk.

Klage til Datatilsynet: Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du klage til Datatilsynet.

Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene dine kan du kontakte oss på support@bakengo.no.

8. Oppdateringer i denne personvernerklæringen

Noen ganger trenger vi å gjøre oppdateringer i vår personvernerklæring og nyeste versjon vil alltid være tilgjengelig på vår nettside og app. I noen tilfeller kan lovendringer tilsi at vi må gjøre endringer. Ved betydelige endringer vil våre brukere bli informert.

9. Lovvalg og verneting

Denne personvernerklæringen er underlagt norsk lov.

Enhver uenighet i tilknytning til personvernerklæringen eller behandling av dine personopplysninger skal søkes løst i forhandlinger.

Dersom man ikke kommer til en løsning ved forhandlinger skal saken søkes løst ved norske domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett.

Liste over tredjepartstjenester:

Tredjepartstjenester vi bruker for å enkelt kunne kommunisere med kundene og tilby et produkt som fungerer optimalt er følgende: 

Facebook Login (Authentication and Data Access)
Ved at vi bruker Facebook Login (Authentication and Data Access) kan vi tilby våre kunder (kjøpere og bakere) å logge seg på mobil- eller webappen vår og opprette en Bake’n Go konto ved å anvende kundens Facebook-credentials (Personopplysninger fra Facebook). Kunden trenger ved bruk av Facebook Login (Authentication and Data Access) blant annet ikke å opprette eller huske et eget passord for vår app.

Les mer om Facebook Login (Authentication and Data Access) her: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/overview/ og her: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/auth-vs-data/#authentication

Link til Facebook’s personvernerklæring finner du her:
https://www.facebook.com/about/privacy

Stripe account access
Ved at vi bruker Stripe account access kan vi tilby tjenester som gjør det mulig for oss å utføre online betalingstransaksjoner trygt på vegne av kundene våre, herunder når kjøpere handler bakevarer fra bakere og når bakere skal få betalt for tjenesten som er utført.

Les mer hvilken tillatelser og adganger ulike brukerroller har til data som genereres via stripe:
https://support.stripe.com/questions/user-roles-and-permissions-for-team-members

Link til Stripe’s personvernerklæring finner du her:
https://stripe.com/en-no/privacy

Google Maps
Ved å integrere Google Maps API i vår app kan vi enkelt lokalisere våre kunders adresser, herunder å gjøre det enklere for kjøpere av tjenestene  i vår app å se tilgjengelighet av bakere og velge bakere i sitt nærområdet, men også å gjøre det enklere for kjøpere og bakere i vår app å avtale levering/henting av bakevarer. 

Link til Google Maps personvernerklæring finner du her:
https://policies.google.com/privacy

Viktig tilleggsvilkår for bruk av Google Maps og Google Earth finner du her:
https://maps.google.com/help/terms_maps/

Google Analytics for Firebase
Ved å anvende Google Analytics for Firebase får vi bedre grunnlag til å danne statistikk og analyse av din bruk av appen og nettstedet vårt. Det hjelper oss med å forstå tydelig hvordan kundene og brukerne våre oppfører seg når de besøker vår app eller vårt nettsted, noe som gjør at vi kan ta informerte beslutninger angående markedsføring av tjenestene våre, samt optimalisering av våre tjenester. 

Viktig informasjon om hvordan Google bruker informasjon fra partnere som bruker deres tjenester:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=no

Viktig informasjon om data behandling når vi bruker Google Analytics for Firebase:
https://support.google.com/firebase/topic/6317497?hl=en&ref_topic=6386699

Link til help center for google analytics med informasjon om data privacy og security finner du her:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=en&ref_topic=1008008

Link til Google’s personvernerklæring finner du her:
https://policies.google.com/privacy

Cloudinary
Cloudinary tilbyr en skybasert løsning for bildebehandling og video. Ved å anvende Cloudinary gjør vi det mulig for brukere og kundene våre å laste opp, lagre, administrere, manipulere og levere bilder og video på vår nettside og app.

Link til Cloudinary’s personvernerklæring finner du her:
https://cloudinary.com/privacy

Firebase Cloud Functions
Googles sky brukes for server-APIer og prosessering.

Les mer om Google Cloud functions for Firebase her:
https://cloud.google.com/functions/docs/concepts/functions-and-firebase

Firebase Cloud Storage
Firebase Cloud Storage anvender vi for hosting av filer og for å beskytte filene og dataene du laster opp på vår app. Ved bruk av Firebase Cloud Storage er det mulig for oss å lagre og administrere innhold som genereres til vår app av av våre brukerne på en sikker måte. 

Link til Firebase Cloud Storage’s personvernerklæring:
https://firebase.google.com/support/privacy#data_storage_and_processing_locations

Firebase Firestore
Cloud Firestore er en skybasert NoSQL-database i sanntid. 

Les mer om Firebase Firestore her:
https://firebase.google.com/docs/firestore

Link til personvernerklæring:
https://firebase.google.com/support/privacy

Firebase Crash Reporting
Et rammeverk for innsamling av data relatert til appkrasj. Dette gjør feilrettingen mer effektiv.

Firebase Cloud Messaging
Et rammeverk og tjeneste for sending av pushvarsler.

Firebase Remote Config
Et rammeverk for appkonfigurasjonsinnstillinger.

Geofire*
Et rammeverk for å sortere eller vise geografisk avstand fra et kjent sted. For eksempel avstanden fra kundens adresse eller beliggenhet til bakere i området.

Ionic Framework*
Et utviklingsrammeverk for apputvikling på tvers av plattformer.