Betalings- og leveringsbetingelser for Bake’n Go-Plattformen

Disse betalings- og leveringsbetingelsene gjelder ved bruk av Bake’n Go-Plattformen, se punkt 12 og 13 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Betaling og henting eller levering mellom Baker og Kjøper via Bake’n Go-Plattformen skjer som følger:

  • Kjøper betaler kjøpesummen via Bake’n-Go Plattformen når avtale inngås med Baker. Kjøpesummen vil da bli trukket fra Kjøpers bankkonto, men blir ikke utbetalt til Bakers bankkonto før avtalt hentings- eller leveringstidspunkt. Kjøper og Baker avtaler seg imellom om ordren skal hentes eller leveres.
  • Kjøper og Baker vil få beskjed via Bake’n Go-Plattformen når avtalt hentings- eller leveringstidspunkt har kommet. Baker vil da få mulighet til å markere i Bake’n-Go-Plattformen at ordren er mottatt av Kjøper. Baker må ikke markere ordren som mottatt av Kjøper før den faktisk er mottatt. Før Baker markerer ordren som mottatt, må Baker alltid ta et bilde som dokumenterer at henting eller levering er gjennomført.
  • Når Baker har markert ordren som mottatt, vil Kjøper få beskjed om dette via Bake’n Go-Plattformen. Dersom Kjøper ikke protesterer på at ordren er mottatt, vil beløpet, med fradrag for Tjenestegebyret, automatisk overføres til Bakers bankkonto i løpet av 48 timer.
  • Dersom Kjøper protesterer på at ordren er mottatt, må Kjøper registrere klage i henhold til klageprosedyre for Bake’n Go-Plattformen. Dersom Baker ikke kan dokumentere at ordren er mottatt av Kjøper, vil kjøpesummen refunderes til Kjøper. Dersom Baker ikke kan fremlegge bilde som dokumenterer at henting eller levering er gjennomført, vil Bake’n Go som hovedregel anse ordren som ikke mottatt av Kjøper.
  • Dersom Baker ikke har markert ordren som mottatt av Kjøper etter at det avtalte hentings- eller leveringstidspunktet har kommet, vil Baker få påminnelse om å bekrefte mottak via Bake’n Go-Plattformen. Hvis mottak likevel ikke bekreftes, vil pengene etter en tid refunderes til Kjøper automatisk. Dersom Bakers manglende registrering av mottak skyldes Kjøper, for eksempel dersom Kjøper ikke har møtt opp til avtalt hentingstidspunkt, må Baker umiddelbart ta kontakt med Bake’n Go på support@bakengo.no slik at vi kan forsøke å hjelpe.