Informasjon om regler ved salg av bakevarer, allergenmerking og Mattilsynet

På denne siden  følger informasjon om lover og regler som gjelder ved salg av bakevarer, se punkt 9 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Alle Bakere på Bake’n Go-Plattformen må følge reglene som gjelder ved tilberedning og salg av bakevarer, slik som matloven med forskrifter, næringsmiddelregelverket og Mattilsynets retningslinjer. Reglene stiller blant annet krav til hygiene, internkontroll, merking av allergener og at du som Baker registrerer deg som næringsmiddelvirksomhet i Mattilsynets skjematjenester. Disse reglene gjelder både hjemmebakere/privatpersoner og profesjonelle bakere/virksomheter.

Nedenfor følger informasjon fra Mattilsynet om reglene, samt informasjon om allegernemerking i Baken-Go-Plattformen og registrering hos Mattilsynet. Informasjonen er ikke uttømmende. Husk at det er ditt eget ansvar som Baker å sette deg inn i og følge reglene. Ved usikkerhet omkring regelverket, oppfordrer Bake’n Go alle Bakere til å kontakte Mattilsynet for veiledning. Se også www.mattilsynet.no for mer informasjon.

Informasjon og artikler fra Mattilsynet om regelverket

Det er tillatt å selge bakevarer man har bakt i eget privat kjøkken, dersom man følger gjeldende regelverk. Mattilsynet har skrevet følgende artikkel om dette, som alle hjemmebakere på Bake’n Go-Plattformen bes lese:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kan_jeg_bruke_mitt_private_kjokken_for_aa_lage_mat_som_skal_selges.32443

Alle Bakere er forpliktet til å gi Kjøpere informasjon om hvilke allergener som finnes i bakevarer som selges via Bake’n Go-Plattformen. Viktig informasjon om allergener og allergenmerking finnes her:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/allergener/

Mattilsynet har utarbeidet en startpakke for nye matvirksomheter. Startpakken inneholder oversikt og god veiledning over krav som gjelder for alle Bakere. Se informasjon og videoer om viktige emner her:

 

Mattilsynet har skrevet følgende artikkel om salg av bakevarer, sjokolade og snacks som Bakere anbefales å lese:

https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/bakevarer_sjokolade_snacks/

Særlig om allergenmerking i Bake’n Go-Plattformen

I Bake’n Go-Plattformen kan Kjøper angi hvilke allergener man er allergisk mot eller ikke ønsker i bakevaren når man legger ut en forespørsel. Bakere må likevel også alltid angi hvilke allergener bakevarer som selges via Bake’n Go-Plattformen inneholder. Baker vil få opp en liste i Bake’n Go-Plattformen med de 14 allergenene som må angis dersom de benyttes i bakevaren. Baker må da angi hvilke av allergenene bakevaren inneholder.

For allergenene nøtter og kornslag som inneholder gluten, må Baker også angi hvilken type nøtter og hvilket kornslag bakevaren inneholder. I Bake’n Go-Plattformen er enkelte av de vanligste nøttetypene og kornslagene listet opp under «Nøtter» og «Kornslag som inneholder gluten». Listen er ikke uttømmende og Baker må selv fylle inn i fritekst dersom bakevaren inneholder nøttetyper eller kornslag som ikke er opplistet.

Baker er selv ansvarlig for korrekt allergenmerking. Dersom det på noe tidspunkt er uoverensstemmelse mellom allergenene i listen Baker får opp i Bake’n Go-Plattformen og allergener man er forpliktet til å angi, må Baker fylle inn korrekte allergener i fritekst.

Se mer informasjon om dette på Mattilsynes infoside om allergemerking og i dette dokumentet

Særlig om registrering hos Mattilsynet og merke om dette på Bakers brukerprofil

Alle Bakere som selger bakevarer via Bake’n Go-Plattformen, må være registrert som næringsmiddelvirksomhet hos Mattilsynet. Dette gjelder både hjemmbakere/privatpersoner og profesjonelle bakere/virksomheter, og gjelder uavhengig av om du baker på privat eller profesjonelt kjøkken.

Dersom du ikke allerede er registrert som næringsmiddelvirksomhet, må du gjøre dette ved å sende inn skjemaet “Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. Matkontaktmaterialer” i Mattilsynets skjematjenester her: https://skjema.mattilsynet.no/mats.

Dersom du er usikker på hvordan du skal registrere deg, kan du se Mattilsynets video om registrering. Bake’n Go har også utarbeidet en guide for registrering hos Mattilsynet. Dersom du ellers har spørsmål til registreringen, kan du kontakte Bake’n Go support@bakengo.no.

Bakere som sender dokumentasjon til Bake’n Go for at man har gjennomført registrering hos Mattilsynet, vil få et merke som viser dette på sin brukerprofil på Bake’n Go-Plattformen. Merket vil være synlig for andre Brukere. Dokumentasjon for registrering sendes til support@bakengo.no.