Klageprosedyre for Bake’n Go-Plattformen

Denne klageprosedyren gjelder for alle kjøp foretatt via Bake’n Go-Plattformen, se punkt 17 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Selv om Kjøpere og Bakere selv bærer ansvar og risiko for avtaler de inngår via Bake’n Go-Plattformen, kan man som Kjøper klage til Bake’n Go og få pengene tilbake dersom Baker bryter avtalen på en måte som gir grunnlag for refusjon. Klager skjer i henhold til denne klageprosedyren, som både Kjøpere og Bakere samtykker til ved bruk av Bake’n Go-Plattformen.

Eksempler på avtalebrudd som kan gi grunnlag for refusjon er at ordren ikke blir levert eller gjort tilgjengelig for henting til avtalt tidspunkt eller at ordren avviker vesentlig fra det som er avtalt mellom Kjøper og Baker.

Klage må fremsettes av Kjøper innen 48 timer etter at ordren er markert som mottatt i Bake’n Go-Plattformen. Klageprosedyren er som følger:

  • Gå til “Mine Ordre” i Bake’n Go-Plattformen
  • Finn den aktuelle ordren
  • Opprett klage
  • Angi klagegrunn og beskriv problemet så godt du kan

 

Når klagen er registrert hos Bake’n Go, vil vi etter fritt skjønn vurdere om den gir grunnlag for refusjon. Ved slik refusjon vil Baker ikke få utbetalt noe fra Bake’n Go, da innbetalt beløp refunderes til Kjøper.

Om nødvendig vil ta kontakt med både Kjøper og Baker for å belyse klagen. Dersom vi finner at det er grunnlag for klagen, vil kjøpesummen refunderes til Kjøper.

Dersom Kjøper ikke får medhold i sin klage, eller dersom klagen fremsettes etter fristen og av den grunn ikke blir behandlet av Bake’n Go, står Kjøper selv fritt til å forfølge forholdet overfor Baker. Vi minner likevel om at Bake’n Go-Plattformen baserer seg på tillit mellom Brukere, og vi håper at Brukere gjør sitt ytterste for å bli enige med hverandre ved eventuelle uenigheter. Ta kontakt med Bake’n Go på support@bakengo.no ved spørsmål.

If you are thinking about essay writing services, it is possible that you are wondering where https://urbanmatter.com/top-paper-writers-in-2022-for-any-academic-level-and-subject/ to locate the top writers. There are numerous places in which essay writers with experience are available and do not require additional charges. Below is a list of a few of them. The following are the best essay writing services you can find on the internet. These services can be used to quickly complete your essay. Make sure you use them with care! If you want to make sure your essay is in line with your needs ensure that you adhere to the p’s and q’s.