Stjernerangeringer og brukeromtaler på Bake’n Go-Plattformen

Disse bestemmelsene gjelder for stjernerangering og brukeromtaler på Bake’n Go-Plattformen, se punkt 16 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Kjøpere og Bakere kan gi hverandre stjernerangeringer og brukeromtaler i forbindelse med kjøp og salg via Bake’n Go-Plattformen.

Stjernerangeringer og brukeromtaler gjenspeiler den enkelte Brukers meninger og gir ikke uttrykk for Bake’n Gos meninger. Bake’n Go gjennomgår og verifiserer ikke om de enkelte stjernerangeringer og brukeromtaler kan være uriktige eller misvisende, men kan slette eller fjerne stjernerangeringer og brukeromtaler som er i strid Vilkårene.

Stjernerangeringer og brukeromtaler skal alltid være saklige, korrekte og nøyaktige, og ikke inneholde støtende eller upassende språk eller karakteristikker.

Det er ikke tillatt for Brukere å manipulere stjernerangerings- og brukeromtalesystemet på noen måte, for eksempel ved å instruere noen om å gi en høy eller lav stjernerangering eller skrive en positiv eller negativ brukeromtale om en annen Bruker.

Stjernerangeringer og brukeromtaler er en del av den enkelte Brukers offentlige profil på Bake’n Go-Plattformen og kan også dukke opp andre steder på Bake’n Go-Plattformen (for eksempel på forsiden) sammen med annen relevant informasjon, slik som for eksempel antall bakevarer en Baker har solgt, sist solgte eller kjøpte bakevarer og annen tilsvarende informasjon.