Tjenestegebyr ved bruk av Bake’n Go-Plattformen

Som betaling for sine tjenester og Bakeres bruk av Bake’n Go-Plattformen, vil Bake’n Go avkreve Tjenestegebyret av Bakere, se punkt 14 i brukervilkår for Bake’n Go (begrepsbruk og definisjoner derfra er videreført her).

Tjenestegebyret påløper ved hvert salg Bakere foretar via Bake’n Go-Plattformen, og beregnes som en prosentsats av totalbeløpet som skal betales fra Kjøper til Baker. Den gjeldende prosentsatsen for Tjenestegebyret er 20 % og inkluderer merverdiavgift på Tjenestegebyret. Tjenestegebyret vil trekkes automatisk i forbindelse med utbetaling til Baker i henhold til betalings- og leveringsbetingelser for Bake’n Go.

Størrelsen på Tjenestegebyret vil også synliggjøres for Baker når man gir bud til Kjøper via Bake’n Go-Plattformen.